Protocol per la creació d’un laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i la cronicitat del Bages. Projecte d’especialització i competitvitat territorial del Bages (PECT BAGESS):

Davant la creixent prevalença de malalties cròniques, derivada en part per l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població, es fa palesa la complexitat d’abordatge a què fan front les estructures, les dinàmiques i actors que formen part dels sistemes d’atenció i cures actuals. Malgrat la integració del sistema de salut i social integrat en el context català, es manifesten diverses mancances en relació a la diversitat de casuístiques que es generen de les situacions de cronicitat i dependència. El territori del Bages presenta característiques d’un ecosistema d’alta complexitat on apareix la necessitat de desenvolupar noves estructures de dinamització dels diversos actors dels sistemes de salut i social, amb la voluntat d’incorporar nous actors de l’àmbit tecnològic i empresarial que permetrien innovar en la gestió d’aquest context. En el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial del Bages (PECT BAGESS), es pretén abordar aquests reptes a través de diverses entitats que desenvoluparan operacions interrelacionades. D’aquestes, l’operació on l‘IDIAP Jordi Gol – Institut Català de la Salut Catalunya Central participa se centra en la creació d’un laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages, en forma d’una base de dades que permetrà recollir la informació més rellevant dels diferents entorns que incideixen en la gestió de la cronicitat i dependència: salut, social, econòmica i d’entorn.

Podeu consultar el document clicant l’enllaç:

https://www.researchprotocols.org/2023/1/e46542

 

Categoria: Estudis
Temàtica: Cronicitat, Dependència, IDIAP
Desplaça cap amunt