El síndrome de asperger. Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a familiares, profesores y compañeros.

Les dificultats que manifesten les persones amb la Síndrome d’Asperger semblen aguditzar-se durant l’adolescència. En el marc escolar, els seus companys moltes vegades els perceben com a estranys, excèntrics i inflexibles, cosa que en massa ocasions desencadena dificultats de convivència. En aquest llibre abordem aquestes dificultats de manera específica, basant-nos en una compilació de textos essencials i en observacions de la nostra pròpia experiència. S’han recollit en aquestes pàgines molts dels treballs que centren la mirada en el desenvolupament social de les persones amb Síndrome d’Asperger, en la construcció del seu concepte d’amistat, en les dificultats que poden sorgir en el marc escolar i en les mesures que es poden adoptar per pal·liar o mitigar l’aïllament o l’exclusió a què sovint es veuen abocats aquests alumnes; en concret, es parlarà de la possibilitat de comunicar o informar del diagnòstic als companys de classe a l’escola ordinària. Per això, exposarem com treballar amb un material que hem elaborat per ajudar l’alumne amb la Síndrome d’Asperger a fer la presentació davant dels iguals.

Autor/s: González Navarro, A. (2009).

Editorial: Ed. CEPE.

Temàtica: Cronicitat, Educació, Familia, Professionals, Síndrome d'Asperger
Desplaça cap amunt